Правила з використання сервісу

Ця угода визначає умови, на підставі яких надаються послуги сервісу "PocketBank". Перед користуванням послугами сервісу Користувач зобов'язаний прочитати і прийняти всі умови даної угоди. В іншому випадку, Користувач не може користуватися послугами сервісу.

Ця угода розташована для публічного доступу в Інтернеті на сторінці PocketBank.online і може бути змінена Керівництвом сервісу в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача.

Сторонами цієї угоди є "PocketBank", далі по тексту просто «Сервіс» та будь-яка фізична особа, яка користується послугами Сервісу, далі по тексту «Користувач».

 1. 1.«PocketBank»

  • 1.1

   «PocketBank»

   Це система для зберігання криптовалюти і фіатних грошей (далі - "кошти"), що пропонує свої послуги по конвертації і переказам коштів за допомогою спеціального програмного інтерфейсу для всіх користувачів. Всі посилання виду «сервіс», «PocketBank» або «PocketBankBot», асоціюється з PocketExchange OÜ - компанію, зареєстровану відповідно до законодавства Естонії за адресою Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 47, 11415. Номер реєстрації 14164797.

  • 1.2

   Користувач

   Це будь-яка фізична особа, яка використовує послуги сервісу "PocketBank".

  • 1.3

   Електронна валюта

   Грошове зобов'язання між розробником даної валюти і її користувачем, виражене цифровим способом.

  • 1.4

   Криптовалюта

   Різновид електронної валюти, створення і контроль за якої базуються на криптографічних методах.

  • 1.5

   Платіжна система

   Програмно-апаратний продукт, розроблений третьою стороною і представляє собою механізм реалізації обліку грошових зобов'язань, а також організацію взаєморозрахунків між своїми користувачами.

  • 1.6

   Послуги сервісу

   Операції по введенню і виведенню електронних і фіатних валют, а також інші послуги, інформація про які розміщена на головній сторінці Сервісу.

  • 1.7

   Платіж

   Переклад електронної валюти від платника до одержувача.

 2. 2.Вступ

  • 2.1

   Дана угода регламентує відносини між Користувачем і Сервісом з приводу послуг, що надаються Сервісом Користувачеві і скасовує всі попередні домовленості між Сервісом і Користувачем з даного предмета.

  • 2.2

   Дана угода не скасовує діючого законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу та Користувача, а також договірних відносин між Користувачем і Платіжною системою (системами). У разі, якщо за умовами чинного законодавства або інших домовленостей Користувач не може користуватися послугами Сервісу, то використання даних послуг Користувачем заборонено цими правилами і буде визнано нелегальним.

  • 2.3

   Сервіс гарантує і забезпечує конфіденційність інформації про Користувача і його операціях. Сервіс може надавати дану інформацію тільки на вимогу уповноважених на те державних органів, посадових осіб або представників Платіжних систем при наявності на те законних підстав.

 3. 3.Предмет соглашения

  • 3.1

   Предметом даної угоди є послуги щодо введення і виведення електронних валют, криптовалюта і фіатних грошей, а також інші послуги, опис яких наведено на вітрині Сервісу.

  • 3.2

   Сервіс пропонує свої послуги всім Користувачам і не перевіряє правомірність і законність володіння Користувачем електронними валютами і / або фінансовими засобами, і не здійснює нагляду за операціями Користувача

  • 3.3

   Платіжні системи і / або фінансові установи несуть особисту відповідальність за кошти, довірені їм Користувачем. Сервіс не може бути стороною в угоді між Платіжною системою та / або фінансовою установою та Користувачем і ні в якій мірі не несе відповідальності за неправильне або неправомірне використання можливостей Сервісу, а також за зловживання Користувачем функціональністю Сервісу. Взаємні права та обов'язки Користувача і Платіжною системи і / або фінансової установи регулюються відповідними договорами.

  • 3.4

   Будь-яка завершена операція по введенню і виведенню електронної валюти, криптовалюта або фіатних грошей, а також інша операція, пропонована Сервісом Користувачеві вважається безвідкличної, тобто не може бути скасована Користувачем після її завершення - отримання Користувачем належної йому за раніше акцептованим умовами операції.

  • 3.5

   Сервіс має право призупинити або скасувати виконання повсякденних завдань, якщо від уповноважених на те органів надійде інформація про неправомочність володіння Користувачем електронними валютами або фінансовими засобами і / або інша інформація, що робить неможливим надання Сервісом послуг Користувачеві.

  • 3.6

   Сервіс має право призупинити або скасувати виконання повсякденних завдань, якщо Користувач порушує умови даної угоди.

  • 3.7

   Сервіс має право скасувати виконання повсякденних завдань та повернути внесені Користувачем електронну валюти і / або фінансові кошти без пояснення причин.

  • 3.8

   Користувач зобов'язується:

  • 3.9

   Сервіс зобов'язується вжити всіх можливих і доступні дії для запобігання спроб незаконної торгівлі, фінансових махінацій і відмивання грошових коштів з використанням послуг Сервісу. Зазначені дії включають в себе, в тому числі:

 4. 4.Послуги сервісу

  • 4.1

   Замовлення послуг Сервісу і отримання інформації про хід виконання угоди Користувачем виробляються виключно за допомогою контактів з представником Сервісу.

 5. 5.Вартість послуг

  • 5.1

   Тарифи визначається керівництвом Сервісу і розміщується в " Інформації про сервіс ". Керівництво Сервісу має право змінювати тарифи Сервісу без додаткового повідомлення користувачів.

  • 5.2

   Крім встановлених розцінок, Користувач також відшкодовує всі додаткові витрати на поштові відправлення, телефон, факс та ін., Що виникли в ході ділових відносин з Сервісом.

 6. 6.Оподаткування

  • 6.1

   Сервіс не є податковим агентом для Користувача і не буде повідомляти користувача щодо його податкових витрат. Користувач зобов'язується самостійно виплачувати всі податки, які вимагаються згідно з податкового законодавства місця його проживання.

  • 6.2

   У разі, якщо від Сервісу владою потрібно сплата податків Користувача або покриття заборгованості, що виникла в результаті відмови Користувача платити податки, Користувач погоджується відшкодовувати Сервісу всі ці платежі.

 7. 7.Гарантії та відповідальність сторін

  • 7.1

   Сервіс надає свої послуги на умовах «як є» як вони описані на сторінках сайту Сервісу і не пропонує ніяких додаткових гарантій.

  • 7.2

   Сервіс гарантує виконання зобов'язань перед Користувачем тільки в межах сум, ввірених Сервісу Користувачем для здійснення операції.

  • 7.3

   Сервіс докладе всіх зусиль, але не гарантує, що його послуги будуть доступні цілодобово і щодня. Сервіс не несе ніякої відповідальності за збитки, одержаний прибуток та інші витрати Користувача, що виникли в результаті неможливості отримання доступу до сайту і послуг Сервісу.

  • 7.4

   Сервіс не несе ніякої відповідальності за збитки, одержаний прибуток та інші витрати Користувача, які з'явилися результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або електронних переказів.

  • 7.5

   Сервіс не несе ніякої відповідальності за збитки, одержаний прибуток та інші витрати Користувача, що стали результатом помилкових очікувань Користувача щодо тарифних ставок Сервісу, прибутковості транзакцій та інших суб'єктивних факторів.

  • 7.6

   Користувач гарантує відшкодування збитків Сервісу (керуючої компанії, керівників і співробітників) у випадках пред'явлення позовів або претензій, прямо або побічно пов'язаних з використанням Користувачем послуг Сервісу, за винятком збитків, викликаних винними (умисними або необережними) діями самого Сервісу.

  • 7.7

   Користувач гарантує, що є власником або має правомочні підстави для розпорядження сумами, що використовуються в його транзакціях.

  • 7.8

   Користувач зобов'язується не фальсифікувати комунікаційні потоки, пов'язані з функціонуванням Сервісу.

  • 7.9

   Користувач визнає, що вміст сайту Сервісу потрапляє під захист законодавства про охорону прав власності, інтелектуальної власності і авторських прав. Несанкціоноване використання цього вмісту незаконно.

 8. 8.Наші контактні дані

  • 8.1

   Ви можете поспілкуватися з співробітниками PocketBank в будь-який час доби в онлайн-чаті на pocketbank.online. Ви також можете відправити лист на адресу [email protected] Ви можете звернутися до служби підтримки в Telegram @PocketBank_Support.

 9. 9.Форс-мажор

  • 9.1

   Ні Користувач, ні сервісом не будуть відповідальні один перед одним за затримки або невиконання своїх зобов'язань, які є результатом виникнення обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежа, повінь, терористичні акти, зміни влади, громадянські заворушення, а також відмови в роботі платіжних систем, систем енергопостачання, мереж зв'язку та постачальників Інтернет-послуг.